» Polityka prywatności

Kategorie

.Jesteśmy na Allegro 
Wypożycxalnia maszyn i udządzeń

Hity sklepowe

1
WV 5 Premium

WV 5 Premium 330,00 zł

WV 2 Premium

WV 2 Premium 260,00 zł

AD 3.200

AD 3.200450,00 zł

T-Racer T 550

T-Racer T 550459,00 zł

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu iba-sklep.pl.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator - IBA Spółka cywilna Piotr Bąk i Mariusz Stępień, z siedzibą przy ul. Głowackiego 8 w Wieluniu (98-300), NIP 8322073457, REGON 101326344.

 3. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ibawielun@gmail.com.

 4. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:

  1. imię i nazwisko

  2. adres poczty elektronicznej e-mail

  3. adres korespondencyjny

  4. numer telefonu

  5. numer konta bankowego

  6. data urodzenia.

 5. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

 6. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów realizacji zamówień oraz do marketingu bezpośredniego. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

 7. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.

 8. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.

 9. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłącznie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.

 10. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.

 11. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.


Przejdź do strony głównej
Copyright 2015 IBA-SKLEP.pl | Wykonanie: Agapa & Atlantis-Art